NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Mszczonów

Województwo : Mazowieckie ; Powiat : Żyrardowski. Wydajność : 60 m3/h ; Temperatura : 41°C ; Wiek : Kreda dolna. Moc zainstalowana całkowita / z geotermii : 7.4 / 1.1 MWt

MszczonówFot.1 Otwór produkcyjny Mszczonów IG-1Ciepłownia geotermalna w Mszczonowie powstała w roku 1999. Systemem ciepłowniczym zarządza spółka Geotermia Mazowiecka powołana do życia w czerwcu 1994 roku. Geotermia Mazowiecka prowadzi również działalność w Chodakowie, Błoniach, Żyrardowie i planuje w Skierniewicach. Ciepłownia w Mszczonowie działa w oparciu tylko o jeden otwór Mszczonów IG-1, który jest otworem produkcyjnym. (Fot.1) Otwór ten ujmuje wody o temperaturze 40.5 °C z piaskowców kredy dolnej. Woda termalna ma charakter wodorowęglanowo – chlorkowo – sodowo – wapniowy i mineralizację na poziomie 610, 42mg/litr, zawiera także wolny dwutlenek węgla. Wydajność eksploatacyjna a jednocześnie wielkość zasobów eksploatacyjnych dla otworu Mszczonów IG-1 wynosi 60 m3 /h. Geotermia Mszczonów ma unikatowy charakter w skali światowej polegający na tym, iż woda termalna po wykorzystaniu energetycznym przekazywana jest do wodociągu, jako woda pitna. Podobna sytuacja ma miejsce tylko w jednym zakładzie geotermalnym w Europie. Pomimo niezbyt wysokiej temperatury na wypływie system ciepłowniczy wykorzystujący energię wód termalnych zapewnia energię odbiorcom do chwili spadku temperatury powietrza do -5°C. Woda termalna z otworu wydobywana jest, podobnie jak w Pyrzycach, za pomocą agregatu pompowego. Całkowita moc zainstalowana w ciepłowni mszczonowskiej to 7, 4 MWT, z czego źródło geotermalne ma moc 1,1 MWT, absorpcyjna pompa ciepła moc 2,7 MWT a kotły gazowe 3,6 MWT. Ciepłownia geotermalna zaopatruje w ciepło odbiorców z Mszczonowa, którzy do tej pory korzystali z usług trzech kotłowni węglowych. Kotłownie te, co roku emitowały do atmosfery 15 ton związków azotu, 60 ton związków siarki, 9700 ton dwutlenku węgla i 145 ton pyłów. Zastąpienie ich energią wód termalnych oraz ze spalania gazu pozwoliło wyeliminować emisje pyłów i związków siarki do zera, emisje związków azotu do jednej tony a emisję dwutlenku czterokrotnie. (Bujakowski, Kępińska, Ney, Malenta , Kozłowski 2006)

Literatura

Szczegóły dotyczące cytowanej literatury znajdują się w zakładce Bibliografia