NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Inhalacje

Fot.1 Pomieszczenie do indywidualnych inhalacji

Inhalacje, czyli wziewanie aerozoli – bardzo drobnych cząsteczek ciał stałych lub płynów rozproszonych w ośrodku gazowym. Ich celem jest wprowadzenia do dróg oddechowych odpowiedniego środka leczniczego, wywierającego bezpośrednie działanie na miejscowy proces chorobowy. Powodują one przywrócenie prawidłowej czynności wydzielniczej i odruchowej śluzówki, co poprawia funkcjonowanie górnych i dolnych dróg oddechowych (Kochański, 2002). W zależności od potrzeb stosuje się inhalacje ciepłe lub zimne, zawierające zróżnicowaną objętość części ciekłych. Wykonywane są inhalacje indywidualne i zbiorowe. Podczas wziewań indywidualnych, każdy pacjent korzysta z osobnego inhalatora, którym podawany jest aerozol, natomiast inhalacje zbiorowe polegają na wytwarzaniu mgły leczniczej jednakowej pod względem stężenia, ciepłoty i składu chemicznego przy zastosowaniu urządzenia rozpylającego umieszczonego w środku pomieszczenia. Innym rodzajem są inhalacje celkowe, odbywające są w zamkniętej przestrzeni celki (kabiny zabiegowej), do której doprowadzany jest aerozol. Do aerozolu można dodać leki, np. antybiotyki, jednak w praktyce zazwyczaj terapia jest ograniczona jedynie do naturalnej wody zdrojowej. 

W inhalacjach wodami leczniczymi najczęściej stosuje się (Kasprzak, Mańkowska, 2008):

- wody chlorkowo-sodowe;

- wody chlorkowo-sodowe z jodem;

- wody chlorkowo-sodowe z bromem;

- szczawy;

- wody siarkowo-siarkowodorowe.  

Szczególnym rodzajem inhalacji są wziewania okołotężniowe. Funkcjonowanie naturalnego inhalatorium jakim jest tężnia, opiera się na bardzo prostej zasadzie: solanka pompowana jest na najwyższy poziom konstrukcji, po czym swobodnie spływa w dół, po gałązkach tarniny, ulegając odparowaniu. Wokół tężni rozchodzi się aerozol, który działa profilaktycznie, a także wspomaga leczenie schorzeń m.in. górnych dróg oddechowych, chorób tarczycy, schorzeń alergicznych skóry, obniża poziom ciśnienia tętniczego. Obecnie na terenie kraju tężnie znajdują się m.in. w: Ciechocinku, Gołdapi, Inowrocławiu, Konstancinie-Jeziornie, Rabce-Zdroju, Dębowcu i Wieliczce.

Najbardziej unikalną formą inhalacji jest subterranoterapia polegająca na wykorzystaniu leczniczych właściwości klimatu podziemnych komór, przeważnie pogórniczych. W pomieszczeniach tych występują zwykle stabilne temperatury, ciśnienie, wilgotność i skład powietrza. Obecnie w kraju funkcjonują dwa ośrodki subterraneoterapii – w kopalni soli w Wieliczce, w której odbywają się inhalacje solankowe oraz w sztolni dawnej kopalni uranu w Kowarach, gdzie znajduje się inhalatorium radonowe.