NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Zasoby


Fot.1 Wodomierz (Autor: M. Stępień)Informacje dotyczące zasobów wód podziemnych zaliczonych do kopalin oraz ich wykorzystania publikowane są corocznie w Bilansie zasobów złóż kopalin w Polsce, opracowywanym i wydawanym przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy od 1986 r.

Według krajowego bilansu złóż kopalin (Skrzypczyk, Sokołowski, 2016), wody o temperaturze powyżej 20°C na wypływie z ujęcia występują w Polsce w 57 złożach, z czego w 37 złożach występują wody termalne, w 19 wody lecznicze, a w jednym złożu wody zaklasyfikowane do obu tych grup (stan na 31.12.2016 r.). Łączne zasoby eksploatacyjne poszczególnych ujęć wynoszą 5056,89 m3/h, w rozbiciu na poszczególne rodzaje wód:

 • wody termalne: 4076,80 m3/h
 • wody lecznicze, termalne: 860,09 m3/h
 • wody termalne i lecznicze: 120,00 m3/h

W 2016 r. udokumentowano kolejne złoże wód termalnych w Koninie. Zasoby eksploatacyjne otworu Konin GT-1 wynoszą 114,0 m3/h.

 

Spośród powyższych złóż koncesją geologiczną na wydobywanie wód objęto 34 złoża (stan na 31.12.2016 r.), co stanowi 60% ich całkowitej liczby. Z tej grupy 20 koncesji przypada na wody termalne (co stanowi 53% całkowitej liczby złóż wód termalnych) a 14 na termalne wody lecznicze (co daje 74% ich łącznej liczby). Wielkość zasobów eksploatacyjnych objęta koncesjami wynosi 4251,49 m3/h, co stanowi 84% zatwierdzonych zasobów, w rozbiciu na poszczególne rodzaje wód:

 • wody termalne: 3347,10 m3/h (79%)
 • wody lecznicze, termalne: 784,39 m3/h (18%)
 • wody termalne i lecznicze: 120,00 m3/h (3%)

 

Łączny pobór wód termalnych (wg stanu na 31.12.2016 r.) wynosił 11 355 035,08 m3, w rozbiciu na poszczególne rodzaje wód:

 • wody termalne: 10 053 807,40 m3
 • wody lecznicze, termalne: 834 687,68 m3
 • wody termalne i lecznicze: 466 540,00 m3

 

Liczba złóż eksploatowanych w 2016 r. wynosiła 30, co stanowi 88% liczby złóż objętych koncesją. Z tej grupy 15 czynnych złóż przypada na wody termalne (co stanowi zaledwie 40% ich całkowitej liczby), 14 na termalne wody lecznicze (co daje 74% ich łącznej liczby) i jedno na wody termalne i lecznicze (Uniejów). Wielkość poboru wód termalnych stanowi jedynie 26% ilości zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych, w rozbiciu na poszczególne rodzaje wód:

 • wody termalne: 28%
 • wody lecznicze, termalne: 11%
 • wody termalne i lecznicze: 44%

 Zasoby i pobór wód zaliczonych do kopalin w latach 2010-2015

 

 

Literatura

Szczegóły dotyczące cytowanej literatury znajdują się w zakładce Bibliografia