NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Wody termalne

Fot.1 Otwory Bańska PGP-1 i PGP-3
Wody termalne i zawarta w nich energia są w Polsce od ponad 20 lat przedmiotem szczególnego zainteresowania (zwłaszcza samorządów) związanego z możliwościami ich wykorzystania dla celów grzewczych, balneologii i rekreacji (Fot.1). Coraz bardziej palącym problemem staje się zatem rzetelne określenie i udokumentowanie złóż wód termalnych oraz przesądzenie o istniejących możliwościach ich zagospodarowania (lub braku możliwości) (Socha 2008). Zbadanie wgłębnej budowy geologicznej Polski wskutek wykonania ponad 7 tysięcy głębokich otworów wiertniczych (badawczych i naftowych) pozwoliło na wstępne, ogólne rozpoznanie złóż wód termalnych (Fot. 2). Fot.2 Otwór Frombork IGH-1Ich występowanie w Polsce jest związane przede wszystkim z trzema głównymi jednostkami tektonicznymi: zachodnioeuropejską platformą paleozoiczną oraz Sudetami i Karpatami, wraz z ich przedgórzami. Niektóre obszary, np. podhalańska, zostały rozpoznane w stopniu pozwalającym szacować parametry złożowe i projektować eksploatacyjne otwory wiertnicze (Fot.3). Z kolei inne obszary perspektywiczne, np. Sudety, są rozpoznane w stopniu niedostatecznym (Sadurski et al. 2010) (Ryc.1).

Opłacalne ekonomicznie wykorzystanie energii wód termalnych musi się opierać na szczegółowej analizie warunków geologicznych i hydrogeologicznych ich występowania oraz określenia rynku potencjalnych odbiorców. Polskie wody termalne są wodami o zróżnicowanej temperaturze dlatego ich wykorzystanie powinno przede wszystkim służyć ogrzewaniu, przygotowaniu ciepłej wody użytkowej oraz rekreacji i balneologii (Socha 2008). Trudno natomiast uznać, że mogą być one w bliskiej przyszłości źródłem wytwarzania energii elektrycznej.

 

Fot.3 Wody termalne w Uniejowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .............................................................................................................................................................................................................................................................................

Ryc.1 Mapa Zagospodarowania Wód Podziemnych Zaliczonych do Kopalin w Polsce (skala 1:1 000 000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .................................

 

Wody termalne na platformie paleozoicznej (czytaj więcej)
Wody termalne w Karpatach (czytaj więcej)
Wody termalne w Sudetach (czytaj więcej)

 
 
 
 
Literatura

Szczegóły dotyczące cytowanej literatury znajdują się w zakładce Bibliografia