NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Lecznicze wody termalne

Wśród termalnych wód leczniczych dominują silnie zmineralizowane wody chlorkowe, występujące w głęboko położonych, zwykle mezozoicznych, rozległych piętrach wodonośnych. Podobną charakterystyką odznaczają się wody na obszarze Karpat, jednak występują one tu zazwyczaj w strukturach o ograniczonym, lokalnym zasięgu. W Sudetach natomiast lecznicze wody termalne należą do grupy wód słabo zmineralizowanych, głównie typu wodorowęglanowego. Często tworzą one naturalne wypływy w postaci źródeł (Cieplice Śląskie-Zdrój, Lądek-Zdrój).