NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Wody żelaziste

Wody żelaziste nalezą do najbardziej pospolitych wód swoistych. Występują one powszechnie w Karpatach i na obszarze zapadliska przedkarpackiego, w Sudetach, a także w prowincji platformy paleozoicznej, pozbawiona jest ich tylko platforma prekambryjska.