NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Wody siarczkowe

Wody siarczkowe występują stosunkowo powszechnie w Karpatach i zapadlisku przedkarpackim, na obszarze Sudetów i platformy paleozoicznej ich występowanie ma charakter punktowy. Obecność wód siarczkowych jest związana z rozproszonymi w skałach siarczkami żelaza, z występowaniem osadów chemicznych (gipsów i soli) lub z występowaniem bituminów. Wody te charakteryzują się zazwyczaj niewysoką mineralizacją, często w składzie anionowym wody dominuje jon siarczanowy.