NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Wody radonowe

Wody radonowe występują jedynie w Sudetach (niegdyś także w Ustroniu). Występowanie tego typu wód jest związane z masywami krystalicznymi zawierającymi minerały uranu, które są źródłem radu, w wyniku rozpadu którego tworzy się radon. Z uwagi na to, iż radon gromadzi się tuż pod powierzchnią ziemi (pod warstwą zwietrzeliny), jego największe stężenia obserwowane są w słabo zmineralizowanych płytkich wodach współczesnej infiltracji. Wody radonowe, pomimo wieloletniej tradycji stosowania w balneoterapii, są powoli wycofywane z eksploatacji na skutek kontrowersji dotyczących bezpiecznych dla organizmu dawek promieniowania (Paczyński, Sadurski red. 2007).

 

Literatura

Szczegóły dotyczące cytowanej literatury znajdują się w zakładce Bibliografia