NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Wody kwasowęglowe i szczawy

Wody kwasowęglowe (zawierające dwutlenek węgla niezwiązany w ilości od 250 do 1000 mg/dm3) i szczawy (zawierające dwutlenek węgla niezwiązany w ilości powyżej 1000 mg/dm3) reprezentują przeważnie typ HCO3-(Ca)-(Mg)-(Na), różniąc się między sobą wzajemnym stosunkiem poszczególnych kationów. Wody kwasowęglowe i szczawy występują na niewielkich obszarach kraju, w obrębie Sudetów (Ziemia Kłodzka, okolice Wałbrzycha, Góry Izerskie) i bloku przedsudeckiego (okolice Niemodlina) oraz w Karpatach fliszowych (Beskid Sądecki, rejon Rymanowa-Zdroju, okolice Rabego). Obecność tego typu wód jest związana z obszarami o znacznym zaangażowaniu tektonicznym – strefami głębokich uskoków i innych dyslokacji, którymi dwutlenek węgla jest transportowany z głębszych partii skorupy ziemskiej ku powierzchni. Gaz ten, nasycając wody podziemne, intensyfikuje procesy chemiczne zachodzące na kontakcie woda-skała, które odpowiadają za podwyższoną mineralizację wód. Szczawy i wody kwasowęglowe należą do cennych wód leczniczych, cieszących się zainteresowaniem zarówno uzdrowisk jak i przemysłu rozlewniczego, który wykorzystuje większość tego typu wód wydobywanych w kraju (Paczyński, Płochniewski 1996).

 

Literatura

Szczegóły dotyczące cytowanej literatury znajdują się w zakładce Bibliografia