NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Zasoby eksploatacyjne wód i energii geotermalnej

To ilość wolnej (grawitacyjnej) wody geotermalnej możliwa do uzyskania w danych warunkach geologicznych i środowiskowych, za pomocą ujęć o optymalnych parametrach techniczno-ekonomicznych. Zasoby eksploatacyjne wyrażane są w metrach sześciennych na godzinę lub w metrach sześciennych na dobę, po przeliczeniu na jednostki energii - w dżulach na rok.
[Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim 2006 – Górecki, Hajto]