NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Zasoby dyspozycyjne wód i energii geotermalnej

To ilość wolnej (grawitacyjnej) wody termalnej poziomu hydrogeotermalnego lub innej jednostki bilansowej możliwa do zagospodarowania w danych warunkach środowiskowych, ale bez wskazania szczegółowej lokalizacji warunków techniczno-ekonomicznych ujęcia wody. Zasoby dyspozycyjne wyrażane są w metrach sześciennych na rok (lub w metrach sześciennych na dobę), po przeliczeniu na jednostki energii - w dżulach na rok.
[Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim 2006 – Górecki, Hajto]