NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Wyrobisko górnicze

Przestrzeń w nieruchomości gruntowej lub górotworze powstała w wyniku robót górniczych.
[Ustawa z dn. 04.02.1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. z dn. 01.03.1994 r.]