NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Wydajność potencjalna studni (otworu) (potential discharge)

Maksymalna wydajność umownej studni wierconej, prawidłowo zafiltrowanej, przy dopuszczalnej depresji. Jednostki: m3/s, m3/h, m3/d.
[Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim 2006 – Górecki, Hajto]