NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Wtłaczanie wód do górotworu

[1]
Wprowadzanie wód z odwodnień wyrobisk górniczych, wód złożowych oraz wykorzystanych solanek, wód leczniczych oraz termalnych polegające na ich wtłaczaniu otworami wiertniczymi do formacji geologicznych, izolowanych od użytkowych poziomów wodonośnych lub w uzasadnionych przypadkach również do użytkowych poziomów wodonośnych
[2]
Sposób nieszkodliwego dla środowiska pozbywania się ścieków, w tym również słonych wód kopalnianych oraz zużytych wód termalnych, polegający na ich wtłaczaniu otworami wiertniczymi do warstw porowatych i przepuszczalnych izolowanych od poziomów wodonośnych zwierających wody użytkowe.
[Ustawa z dn. 04.02.1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. z dn. 01.03.1994 r.] [Słownik hydrogeologiczny Dowgiałło, Kleczkowski, Macioszczyk, Różkowski red. PIG, Warszawa, 2002]