NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Współczynnik odsączalności (μ) (storage coefficient)

Zdolność skały całkowicie nasyconej wodą do oddania wody wolnej w postaci wody grawitacyjnej. Współczynnik odsączalności (μ) obliczamy według wzoru:

μ = Vo/V
gdzie:
• Vo - objętość odsączonej wody;
• V - objętość skały.

Współczynnik odsączalności jest parametrem (między innymi) służącym do obliczania
zasobów statycznych oraz do określenia bilansu wód podziemnych.
[Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim 2006 – Górecki, Hajto]