NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Współczynnik farmakodynamiczny

Minimalne stężenie składnika stałego i/lub gazowego i/lub minimalna temperatura mogąca stanowić podstawę do uznania wody za wodę leczniczą.
[Słownik hydrogeologiczny (Dowgiałło, Kleczkowski, Macioszczyk, Różkowski red. PIG, Warszawa, 2002]