NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Woda siarczkowa

Woda lecznicza, swoista zawierająca co najmniej 1 mg/dm3 siarki oznaczalnej jodometrycznie, występującej w postaci siarkowodoru (H2S), jonu hydrosiarczkowego (HS), wielosiarczków (H2Sx przy x=2-6) oraz w jonie tiosiarczanowym (S2O3).
[Słownik hydrogeologiczny (Dowgiałło, Kleczkowski, Macioszczyk, Różkowski red. PIG, Warszawa, 2002]