NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Suche kąpiele kwasowęglowe

Zabiegi wykonywane w specjalnie skonstruowanych pomieszczeniach, do których dopływa naturalny gazowy CO2, pochodzący z bezpośrednio z mofet lub odgazowania szczaw, lub z butli.
[ J.W. Kochański, 2002 – Balneologia i hydroterapia. Wyd. AWF we Wrocławiu]