NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Status obszaru ochrony uzdrowiskowej

Status taki może być nadany przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia obszarowi, który spełnia następujące warunki:
a) posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych na zasadach określonych w ustawie;
b) posiada klimat o właściwościach leczniczych potwierdzonych na zasadach określonych w ustawie;
c) spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania w stosunku do środowiska;
d) posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodnościekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także prowadzi gospodarkę odpadami.
[na podstawie ustawy z dnia 28.07.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1399, z późn. zm.]