NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Próbnik złoża

Przyrząd służący do pobierania próbek medium nasycającego skały oraz w wersji rozbudowanej do pomiarów parametrów złożowych badanego odcinka odwiertu. Stosowany w badaniach roponośności i gazonośności skał zbiornikowych oraz głębokich poziomów wodonośnych.
[Słownik hydrogeologiczny (Dowgiałło, Kleczkowski, Macioszczyk, Różkowski red. PIG, Warszawa, 2002]