NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Prowincja wód mineralnych

Obszar, w którym budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne są na tyle jednolite, że występują w nim wody mineralne zbliżonego typu. W Polsce odrębne prowincje wód mineralnych stanowią platforma prekambryjska, platforma paleozoiczna, Sudety i Karpaty.
[Słownik hydrogeologiczny (Dowgiałło, Kleczkowski, Macioszczyk, Różkowski red. PIG, Warszawa, 2002, ze zm. Autorów]