NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Projekt prac geologicznych

Dokument sporządzany w formie opisowej i graficznej, w którym na podstawie zgromadzonych i zweryfikowanych materiałów archiwalnych zostały określone prace i badania geologiczne.
[Słownik hydrogeologiczny (Dowgiałło, Kleczkowski, Macioszczyk, Różkowski red. PIG, Warszawa, 2002]