NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Prawo geologiczne i górnicze

Ustawa z 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.), stanowiąca regulację prawną działalności górniczej i geologicznej. Głównym przedmiotem tej regulacji jest poszukiwanie i wydobywanie kopalin, dotyczy ona także ochrony innych składników środowiska, w tym wód podziemnych. Prawo geologiczne i górnicze należy traktować jako sektor systemu prawnego ochrony środowiska oraz dział Prawa administracyjnego.
[Słownik hydrogeologiczny (Dowgiałło, Kleczkowski, Macioszczyk, Różkowski red. PIG, Warszawa, 2002]