NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Porowatość (porosity)

Cecha utworów skalnych wynikająca z obecności w nich pustek wzajemnie skomunikowanych, dostępnych dla przepływu wody (filtracji). Ilościowowyraża się ją współczynnikiem porowatości. Jednostki: %.
[Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim 2006 – Górecki, Hajto]