NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Oszczędności skali

(w znaczeniu produkcji energii cieplnej) Oszczędności skali (ang. economies of scale) - efekt skali, odnosi się do zjawiska polegającego na tym, że przeciętny koszt na jednostkę produkcji zmniejsza się wraz ze wzrostem skali czy wielkości produkcji danego przedsiębiorstwa. Analogicznie zjawisko odwrotne nieoszczędności skali pojawia się, gdy przeciętny jednostkowy koszt produkcji rośnie po przekroczeniu pewnego poziomu produkcji. W punkcie, w którym przeciętne koszty produkcji są na poziomie minimalnym firma lub zakład osiąga minimalną skalę efektywności produkcji. Skalę maksymalną efektywności produkcji osiąga się w punkcie poprzedzającym pojawienie się nieoszczędności skali, tzn. kiedy jednostkowy koszt produkcji zaczyna rosnąć. Pomiędzy zakresem minimalnym i maksymalnym efektywności skali produkcji mogą także występować stałe dochody ze skali, kiedy przeciętny koszt jednostkowy nie zmienia się przy rosnącym poziomie produkcji.  Minimalna i maksymalna skala produkcji, w relacji do całkowitego popytu lub wielkości rynku ma istotny związek z wielkością i ilością firm w danym sektorze i ze stopniem ich koncentracji.
[słownik.cire.pl]