NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Opcja na energię (energy option)

Kontrakt warunkowy dający nabywcy prawo do kupna (opcja kupna) lub sprzedaży (opcja sprzedaży) ustalonej ilości energii po wcześniej ustalonej cenie w określonym terminie oraz miejscu.
[słownik.cire.pl]