NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Niekonwencjonalne źródło energii

Źródło, które nie wykorzystuje w procesie przetwarzania, spalania organicznych paliw kopalnych. Pod tym pojęciem należy rozumieć wszelkie odnawialne źródła energii, jak również energię nuklearną. Rozwój wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju kraju i powinien, zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne, być uwzględniany w założeniach polityki energetycznej państwa oraz w planach rozwoju przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej.
[słownik.cire.pl]