NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Mineralizacja wód (1)

Podstawowa cecha chemiczna wody określana w badaniach hydrogeochemicznych, m.in. przy ocenie jakości wody i różnego rodzaju klasyfikacjach wód. Oblicza się ją sumując stężenia wszystkich mineralnych składników wody. Przybliżonymi miarami mineralizacji wody mogą być sucha pozostałość, suma rozpuszczonych substancji stałych, przewodność elektrolityczna właściwa. Mineralizacja wody jest wyrażana w mg/dm3 lub g/dm3.
[Słownik hydrogeologiczny (Dowgiałło, Kleczkowski, Macioszczyk, Różkowski red. PIG, Warszawa, 2002]