NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych (KDH)

Organ międzyresortowy powołany w 1953 r. przy ówczesnym Prezesie Centralnego Urzędu Geologii, obecnie działa przy Głównym Geologu Kraju jako organ Ministerstwa Środowiska. Rozpatruje i opiniuje m.in. projekty i dokumentacje hydrogeologiczne przed ich zatwierdzeniem/przyjęciem.
[Słownik hydrogeologiczny (Dowgiałło, Kleczkowski, Macioszczyk, Różkowski red. PIG, Warszawa, 2002, ze zm. autorów]