NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Kąpiele kwasowęglowe

Kąpiele w wodach, w których naturalna zawartość CO2 nie powinna być mniejsza od 400 mg/l. W przypadku kąpieli w wodach sztucznie nasycanych CO2 (zwanych kąpielami sztucznymi) nie mniejsza od 750 mg/l.
[J.W. Kochański, 2002 – Balneologia i hydroterapia. Wyd. AWF we Wrocławiu]