NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Fizykoterapia

Leczenie polegające na działaniu na organizm człowieka różnymi bodźcami fizycznymi, w tym temperaturą, światłem, ultradźwiękami, polem elektromagnetycznym, prądem elektrycznym. Jedna z metod fizjoterapii.
[J.W. Kochański, 2002 – Balneologia i hydroterapia. Wyd. AWF we Wrocławiu]