NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Energia pierwotna

Jest to suma energii zawartej w pierwotnych nośnikach energii. Do nośników, które pozyskuje się bezpośrednio z natury, należą:
 węgiel kamienny energetyczny,
 węgiel kamienny koksowy,
 węgiel brunatny,
 ropa naftowa,
 gaz ziemny wysokometanowy,
 gaz ziemny zaazotowany,
 torf dla celów opałowych,
 drewno opałowe,
 paliwa odpadowe stałe roślinne i zwierzęce,
 odpady przemysłowe stałe i ciekłe,
 odpady komunalne,
 inne surowce wykorzystywane do celów energetycznych (np. metanol, etanol),
 energia wody wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej,
 energia wiatru wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej,
 energia słoneczna wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej lub ciepła,
 energia geotermalna wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej lub ciepła.
[słownik.cire.pl]