NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Energetyka geotermalna

Czerpanie ciepła gorących, podziemnych wód dla celów grzewczych lub produkcji energii elektrycznej. Istnieje także możliwość wykorzystania ciepła zawartego w gorących i suchych skałach, znajdujących się zwłaszcza na terenie anomalii termicznych. Wykorzystując porowatość i naturalne spękania skał można przy pomocy dwu równoległych szybów wprowadzać w miejsce występowania gorących skał wodę zimną i wypompowywać gorącą. W Polsce wody geotermalne wykorzystywane są na cele energetyczne przede wszystki w okolicach Zakopanego, Pyrzyc, Stargardu Szczecińskiego i Żyrardowa. W Piekarach Śląskich odzyskuje się ciepło z wód kopalnianych.
[słownik.cire.pl]