NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Działania proefektywnościowe (w kategoriach energetycznych)

Całokształt różnorodnych działań ekonomicznych, technicznych i organizacyjnych, zmierzających do istotnego obniżenia energochłonności we wszystkich sektorach gospodarki, (a tym samym poprawie produktywności energii pierwotnej), także w sektorze gospodarstw domowych i w sektorze użyteczności publicznej, przejawiających się eliminowaniem marnotrawstwa energii w najbardziej nieefektywnych, a także uciążliwych dla środowiska, procesach wytwarzania i użytkowania paliw i energii, wykorzystaniem nowoczesnych, wysoko efektywnych energetycznie maszyn i urządzeń oraz odnawianych źródeł energii, restrukturyzacją gospodarki i wdrażaniem mechanizmów rynkowych, w tym promocją konkurencji. Najważniejsze efekty działań proefektywnościowych to poprawa pozycji konkurencyjnej krajowych podmiotów gospodarczych wskutek obniżenia składnika kosztu energetycznego w cenie wytwarzanych towarów i usług, wzrost ogólnej efektywności gospodarowania i poprawa warunków życia społeczeństwa.
[słownik.cire.pl]