NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Dostępne zasoby geotermalne

To ilość energii cieplnej zmagazynowanej w skorupie ziemskiej na głębokości do 3 km, odniesiona do średniej temperatury rocznej na powierzchni terenu, wyrażona w dżulach.
[Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim 2006 – Górecki, Hajto]