NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Ciepłownia geotermalna

Ciepłownia która najczęściej działa w systemie dwóch otworów, tzw. dubletu (lub ich wielokrotności). Otwory znajdują się w odległości około 1 kilometra. Jeden z nich jest otworem eksploatacyjnym (szyb czerpalny), drugi zaś chłonnym (szyb zrzutowy). Gorąca woda wypływa ze złoża otworem eksploatacyjnym, przepływa rurami do wymiennika ciepła, gdzie oddaje energię cieplną do obiegu zasilającego sieć ciepłowniczą. Woda ochłodzona przepływa do otworu chłonnego, którym powraca do tego samego zbiornika geotermalnego, gdzie ulega powtórnemu ogrzaniu. Odległość pomiędzy otworem chłonnym i eksploatacyjnym powinna być tak dobrana, aby chłodna woda wtłoczona do złoża nagrzała się do pierwotnej temperatury wody gorącej. Pozyskiwana z otworu eksploatacyjnego gorąca woda przepływa przez wymiennik ciepła, oddając w nim ciepło do czynnika obiegowego siłowni, np. wody technicznej, która to służy do ogrzewania obiektów użytkowników.
[Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim 2006 – Górecki, Hajto]