NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Borowina typu wysokiego

Rodzaj mało zmineralizowanej borowiny tworzącej się ponad poziomem wód gruntowych, która zawiera co najmniej 95% części organicznych i nie więcej niż 5% części nieorganicznych.
[J.W. Kochański, 2002 – Balneologia i hydroterapia. Wyd. AWF we Wrocławiu]