NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Borowina typu przejściowego

Borowina zawierająca 90-95% części organicznych. Występuje w obniżeniach terenu zalanych wodą, charakteryzujących się  zmiennością warunków wodnych (polegającą na okresowych zmianach poziomu wody lub jej braku) oraz zwiększonym dopływem wody z nanoszeniem związków nieorganicznych.
[J.W. Kochański, 2002 – Balneologia i hydroterapia. Wyd. AWF we Wrocławiu]