NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Borowina typu niskiego

Rodzaj silnie zmineralizowanej borowiny, która zawiera zazwyczaj 75% części mineralnych i 25% części organicznych, które w złożu nie muszą być rozmieszczone regularnie (dla celów leczniczych dopuszczalna jest proporcja 50% do 50%). Borowina ta powstaje w pojeziernych nieckach, zarośniętych korytach rzek lub innych miejscach, w których woda nanosi składniki mineralne.
[J.W. Kochański, 2002 – Balneologia i hydroterapia. Wyd. AWF we Wrocławiu]