NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Bank Danych Wód Podziemnych Zaliczonych do Kopalin

Bank Danych Wód Podziemnych Zaliczonych do Kopalin - Bank Wód Mineralnych, jest bazą danych, w której gromadzone są informacje o obiektach hydrogeologicznych – źródłach, otworach eksploatacyjnych, badawczych i obserwacyjnych, zlokalizowanych na obszarze kraju, ujmujących wody lecznicze, termalne i solanki (wody zaliczone do kopalin), a także o wodach zmineralizowanych i swoistych, które ze względu na swoje właściwości fizyczno-chemiczne mogą zostać w przyszłości zaliczone do kopalin.
Prowadzenie bazy danych i udostępnienia zgromadzonych informacji jest zadaniem państwowej służby geologicznej, finansowanym ze środków Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Baza danych jest dostępna on-line pod adresem: http://spd.pgi.gov.pl/PSHv8/.

 

 

Zasoby informacyjne i struktura bazy danych

W Banku Wód Mineralnych gromadzone są informacje atrybutowe, opisowe i liczbowe, pochodzące z dokumentacji hydrogeologicznych, dokumentów będących w posiadaniu użytkowników ujęć oraz różnorodnych opracowań archiwalnych i publikacji. W bazie przechowywane są zarówno dane geologiczne, jak i informacja geologiczna/hydrogeologiczna.

Podstawowy zakres informacji przechowywanych w bazie danych obejmuje: lokalizację obiektu hydrogeologicznego, profil litostratygraficzny, dane konstrukcyjne ujęcia, pomiarowe i obliczeniowe dane hydrogeologiczne, wyniki laboratoryjnych oznaczeń właściwości fizyczno-chemicznych wód i rozpuszczonych w niej gazów, a także składu izotopowego, oraz informacje o dokumentacjach hydrogeologicznych i dokumentach dotyczących eksploatacji wód wydanych przez organy administracji geologicznej. W bazie danych przechowywane są również informacje opisowe i przestrzenne dotyczące obszarów i terenów górniczych, obszarów zasobowych oraz stref ochrony uzdrowiskowej. Lokalizację obiektów oraz obszarów przestrzennych można zobaczyć za pomocą modułu mapowego.  

Obecnie baza danych zawiera informacje o ponad 2 tys. obiektów hydrogeologicznych z obszaru całego kraju. Zasoby bazy danych są w sposób ciągły uzupełniane i aktualizowane.

 

 

  

Udostępnianie informacji przechowywanych w bazie danych

Bank Wód Mineralnych umożliwia dostęp do informacji zgromadzonych w jego zasobach.  Dostęp jest realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 

 

na podstawie właściwie wypełnionego i złożonego wniosku.

 

Wzór wniosku oraz informacje o udostępnianiu i opłatach  można uzyskać na stronie Narodowego Archiwum Geologicznego