NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Bank Danych Wód Podziemnych Zaliczonych do Kopalin


Bank Danych Wód Podziemnych Zaliczonych do Kopalin - Bank Wód Mineralnych, jest bazą danych, w której gromadzone są informacje obiektach hydrogeologicznych – źródłach, otworach eksploatacyjnych, badawczych i obserwacyjnych, ujmujących wody lecznicze, termalne i solanki (wody zaliczone do kopalin), a także o wodach zmineralizowanych i swoistych, które ze względu na swoje właściwości fizyczno-chemiczne mogą zostać w przyszłości zaliczone do kopalin, zlokalizowanych na obszarze kraju.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

WEJŚCIE

  

 

 

  

Zasoby informacyjne i struktura bazy danych

W Banku Wód Mineralnych gromadzone są informacje atrybutowe, opisowe i liczbowe, pochodzące z dokumentacji hydrogeologicznych oraz dokumentów będących w posiadaniu użytkowników ujęć.  Podstawowy zakres informacji przechowywanych w bazie danych obejmuje: lokalizację obiektu hydrogeologicznego, podstawowe dane wiertnicze i litostratygraficzne, pomiarowe i obliczeniowe dane hydrogeologiczne, wyniki badań laboratoryjnych wód oraz pochodzące z dokumentów wydanych przez administrację geologiczną.

 

 

   

Obecnie baza danych zawiera informacje o ponad 2 tys. obiektów hydrogeologicznych z obszaru całego kraju.

Poza danymi otworowymi w bazie danych przechowywane są informacje opisowe i przestrzenne dotyczące złóż wód zaliczonych do kopalin, obszarów i terenów górniczych, obszarów zasobowych oraz stref ochrony uzdrowiskowej. 

Zasoby bazy danych są w sposób ciągły uzupełniane i aktualizowane.

W bazie przechowywane są zarówno dane geologiczne, jak i informacja geologiczna/hydrogeologiczna.

  

Udostępnianie informacji przechowywanych w bazie danych

Bank Wód Mineralnych umożliwia dostęp do informacji zgromadzonych w jego zasobach.  Dostęp jest realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 

 

na podstawie właściwie wypełnionego i złożonego wniosku.

 

Wzór wniosku oraz informacje o udostępnianiu i opłatach  można uzyskać na stronie Narodowego Archiwum Geologicznego