NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Produkcja ciepła - geotermia niskotemperaturowa

Energia geotermalna jest energią pochodząca z wnętrza Ziemi. Przypuszczalnie w jądrze Ziemi temperatura dochodzi nawet do 4500°C, a ponieważ istnieje stały przepływ energii cieplnej z wnętrza Ziemi do jej powierzchni wody migrujące w szczelinach i porach skalnych stanowią znaczny potencjał energetyczny. Energia wód termalnych jest przyjazna środowisku i przy odpowiednim użytkowaniu złóż praktycznie niewyczerpana. Pomimo tego, iż zasoby energii wód termalnych naszego globu są większe niż całkowite roczne zużycie energii pierwotnej na świecie ich wykorzystanie możliwe jest tylko w niewielu przypadkach. Podstawowymi przeszkodami w eksploatacji jest wysoka mineralizacja i agresywność chemiczna, a także problemy natury technicznej lub ekonomicznej.Ryc. 1 Schemat działania pompy ciepła
Szczególnym sposobem wykorzystania energii skorupy ziemskiej jest tak zwana płytka geotermia, która wykorzystuje pompy ciepła, jako urządzenia odzyskujące energię zawartą w wodach lub gruncie. Pompy ciepła to urządzenia, które umożliwiają również odbiór ciepła pochodzącego ze źródeł takich jak powietrze a także ciepła odpadowego, powstającego w procesach produkcyjnych ciepłowni termalnych.
Pompy ciepła przy pomocy energii mechanicznej podnoszą ciepło niskotemperaturowe na poziom temperatur wykorzystywanych do celów grzewczych w tym także ciepłej wody użytkowej. Pompy ciepła stosowane są w domach jednorodzinnych, jako samodzielne źródła ogrzewania i podgrzewania cieplej wody użytkowej, ale pracują również w Kogeneracji w ciepłowniach termalnych.
Same pompy ciepła w odróżnieniu od innych systemów grzewczych nie generują ciepła, jedynie je przekazują. Aby mogły one funkcjonować, konieczna jest dostawa pewnej ilości energii elektrycznej, ( w Polsce przeważnie produkowana ze spalania paliw kopalnych) jednak większość, potrzebnej do celów grzewczych energii jest pobierana bezpośrednio z wody, gruntu lub powietrza. Dlatego też stosując pompy ciepła przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska naturalnego i przybliżamy nasz kraj do zrealizowania zobowiązań wynikających z akcesji do wspólnoty europejskiej.


Zasada działania pompy ciepła
(czytaj więcej)