NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Inne wykorzystanie

Wody podziemne o szczególnych właściwościach fizyko-chemicznych znajdują wykorzystanie w różnych dziedzinach gospodarki. Oprócz lecznictwa uzdrowiskowego, geotermii, rozlewnictwa i rekreacji, są wykorzystywane w do warzenia soli jadalnych i leczniczych oraz wytwarzania innych produktów leczniczych, w produkcji kosmetyków oraz ciekłego dwutlenku węgla. Szczególnie długą tradycję ma wykorzystanie solanek do produkcji soli jadalnych. Technologia ich uzyskiwania poprzez odparowywanie wysokostężonych wód chlorkowych (początkowo głównie morskich) sięga starożytności. Na ziemiach polskich rozwijała się szczególnie prężnie na przełomie XVIII i XIX w. Nieco później zaczęto wykorzystywać sól oraz uzyskiwane w procesie jej produkcji półprodukty - ługi i szlamy, do celów leczniczych. Od niedawna w opraciu o wody lecznicze (chlorkowe) produkuje się również kosmetyki pielęgnacyjne i preparaty parafarmaceutyczne, cieszące się rosnącym zainteresowaniem ze strony nabywców. Naturalny dwutlenek węgla pozyskiwany jest bezpośrednio z ujęć wód zaliczonych do kopalin o wysokiej zawartości tego gazu. Skroplony na drodze sprężania, znajduje zastosowanie w lecznictwie (do suchych kąpieli kwasowęglowych, krioterapii), przemyśle sporzywczym (do nasycania napojów) oraz przy produkcji gaśnic śniegowych. Zróżnicowanie składu chemicznego wód podziemnych daje nadzieje na ich wykorzystanie jako surowca do produkcji pierwiastków chemicznych. W przeszłości w Polsce prowadzono eksperymentalną produkcję jodu z solanek, uzyskane doświadczenia posłużyły do opracowania technologii produkcji przemysłowej. Dodatkowo, z uwagi na rosnące zainteresowanie wykorzystaniem energii cieplnej Ziemi przy użyciu pomp ciepła, w niniejszym dziale zaprezentowano informacje o geotermii niskiej entalpii (niskotemperaturowej) pomimo, że wykorzystuje ona wody zwykłe - o temperaturze zbliżonej do śreniej rocznej czyli ok. 9oC.

Ryc. 1 Basen solankowy