NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Pyrzyce

Województwo : zachodniopomorskie ; Powiat : Pyrzycki. Wydajność : 340 m3/h ; Temperatura : 61°C ; Wiek : Jura dolna. Moc zainstalowana całkowita / z geotermii : 48.0 / 15.0 MWt

Fot.1 Geotermia Pyrzyce (Źródło : http://geotermia.inet.pl/)Kolejnym zakładem geotermalnym, który powstał w naszym kraju po Geotermii Podhalańskiej była Geotermia Pyrzyce. (Fot.1) Jako spółka zawiązany został 5 grudnia 1994 roku. Budowa ciepłowni oraz ciepłociągu trwała pięć lat i zakończyła się w czerwcu 1997 roku. Inwestycja ta wsparła dynamiczny rozwój miasta Pyrzyce, które leżąc przy głównych szlakach komunikacyjnych ze wschodu na zachód posiada olbrzymi potencjał inwestycyjny. Ciepłownia działa w oparciu o dwa otwory produkcyjne (Pyrzyce GT-1, Pyrzyce GT-3) i dwa zatłaczające (Pyrzyce GT-2, Pyrzyce GT-4). Otwór Pyrzyce GT-1 posiada wydajność 170 m3 /h i temperaturę na wypływie 62 °C, ujmuje wody z piaskowców drobnoziarnistych jury dolnej. Woda termalna ma charakter chlorkowo – wapniowy i mineralizację na poziomie 712291, 65 mg/litr. Otwór Pyrzyce GT-3 posiada wydajność 170 m3 /h i temperaturę na wypływie 62 °C, ujmuje wody z piaskowców różnoziarnistych jury dolnej. Woda termalna ma charakter chlorkowo – sodowy i mineralizację na poziomie 119455, 75 mg/litr, zawiera znaczące ilości jonów żelaza (+2) a także kwas metaborowy i metakrzemowy. Łączne zasoby eksploatacyjne dla obydwu otworów wynoszą 340 m3 /h. Otwory produkcyjne znajdują się od siebie w odległości 1500metrów. Ryc. 1 Schemat sieci ciepłowniczej Geotermii Pyrzyce
Ogólna moc ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach wynosi 54, 8 MWT, podobnie jak na Podhalu posiada ona dwa źródła ciepła, podstawowe geotermalne i szczytowe gazowe. Ciepło wód termalnych jest odzyskiwane na dwóch wymiennikach ciepła, wymiennik bezpośredni pierwszego stopnia posiada moc 7, 2 MWT, wymiennik drugiego stopnia współdziałający z absorpcyjnymi pompami ciepła posiada moc 7, 6 MWT. Szczytowe źródło ciepła składa się z dwóch kotłów gazowych wysokotemperaturowych o mocy 16 MWT i dwóch kotłów gazowych niskotemperaturowych z chłodnicami spalin o mocy 22 MWT. (Bujakowski, Kępińska, Ney, Malenta , Kozłowski 2006)
Ciepłownia zaopatruje w ciepłą wodę użytkową i centralne ogrzewanie 12 000 odbiorców z Pyrzyc. Sieć ciepłownicza w tym mieście ma długość 15 km. Produkcja ciepła przekroczyła 130 TJ/rok, co pozwoliło na redukcję zanieczyszczeń w przypadku C02 o ponad 82 tys. ton. (Bujakowski, Kępińska, Ney, Malenta, Kozłowski 2006).

Literatura

Szczegóły dotyczące cytowanej literatury znajdują się w zakładce Bibliografia