NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

BIBLIOGRAFIA


Showing 141 to 160 of 3930 Entries

wpisz szukaną frazę, dotyczy także pól niewidocznych w tym widoku, np: słowa kluczowe, autor, rodaj publikacji itp.


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania
Aneks do dokumentacji zasobów wód termalnych w kategorii B i C z utworów kredy dolnej regionu Uniejowa. Bentkowski A. 2001
Aneks do dokumentascji hydrogeologicznej wraz z projektem badań dla ustalenia zasobów w kat. B dla odwiertu Iwonicz 3. Wdowiarz S. 1969
Aneks do projektu hydrogeologicznego otworu poszukiwawczego Krasnobród IGH-1, woj.. Zamość. Muranowicz M. 1979
Aneks nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód leczniczych Przerzeczyna Zdroju. Tęsiorowska H. 1972
Aneks nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód leczniczych w Kudowie Zdroju. Tęsiorowska H. 1972
Aneks nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w Latoszynie k. Dębicy. Pyzia A. 1998
Aneks nr 1 do dokumentacji Ujęcie wody podziemnej dla celów leczniczych z utworów pelaogenu w Rymanowie Zdroju opracowanej w 1977 r. przez Instytut Geologiczny. Sokołowski A. 1985
Aneks nr 1 do projektu badań hydrogeologicznych dla rozpoznania zasobów mineralnych wód termalnych i oceny możliwości użytkowania ich energii cieplnej w Pyrzycach. Bujakowska K. 1992
Aneks nr 1 do projektu na ujęcie wód podziemnych - mineralnych i zwykłych dla projektowanej rozlewni wód stołowych w Starym Wielisławiu Dolnym. Fistek J. 1971
Aneks nr 1 do projektu prac geologicznych dla wiercenia geotermalnego otworu badawczo-produkcyjnego Bańska PGP-3 w celu ustalenia zasobów wód termalnych w utworach mezozoicznych podłoża niecki podhalańskiej w obszarze górniczym Podhale 1. Wątor L. 2010
Aneks nr 1 do projektu prac geologicznych na wykonanie dwóch otworów badawczo-eksploatacyjnych S-2 i S-3 ujmujących wodę z utworów kredowych. Sideł G. 2008
Aneks nr 1 do projektu prac geologicznych na wykonanie otworów poszukiwawczych M-4, M-5, M-6, M-7, M-8 w celu ujęcia wód leczniczych z utworów trzeciorzędowych w Miliku otworami M-9 i M-10 dla S.P.P.S. Postęp w Krynicy. Porwisz B. 2003
Aneks nr 1 do projektu prac geologicznych na wykonanie otworu eksploatacyjnego LW-2 w utworach kredowych w celu rozbudowy ujęcia oraz rozpoznania złoża wód leczniczych Las Winiarski. Szczęśniak-Szlagowska A. 2011
Aneks nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej dla ujęcia leczniczych wód podziemnych z utworów górnej kredy i paleogenu płaszczowiny magurskiej oraz paleogenu jednostki grybowskiej w Szczawie. Sokołowski A. 1975
Aneks nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód leczniczych Przerzeczyna Zdroju. Tęsiorowska H. 1974
Aneks nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody podziemnej dla celów leczniczych z utworów kredowych dla Zakładu Usług Leczniczo-Wczasowych w miejscowości Wapienne. Jareniowski Ł. 1994
Aneks nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej wód leczniczych Iwonicza-Zdroju i Lubatówki ustalający zasoby eksploatacyjne ujęć wody. Sokołowski A. 1985
Aneks nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej wód leczniczych w kategorii B w Goczałkowicach. Sokołowski A. 1974
Aneks nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód leczniczych Szczawnicy (ujęcia Stefan,Józefina i B-4). Fistek J. 1990
Aneks nr 2 do projektu prac geologicznych dla wiercenia geotermalnego otworu badawczo-produkcyjnego Bańska PGP-3 w celu ustalenia zasobów wód termalnych w utworach mezozoicznych podłoża niecki podhalańskiej w obszarze górniczym Podhale 1. Wątor L. 2011
Showing 141 to 160 of 3930 Entries