NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

BIBLIOGRAFIA


Showing 121 to 140 of 3980 Entries

wpisz szukaną frazę, dotyczy także pól niewidocznych w tym widoku, np: słowa kluczowe, autor, rodaj publikacji itp.


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania
Ocena techniczna i technologiczna możliwości udostępnienia złóż wód termalnych oraz możliwości skojarzonego wytwarzania energii z wykorzystaniem energii geotermalnej dla rejonu wschodniej części Karpat. Barbacki A. P. 2012
Geological and technical aspects of geothermal energy utilization in Małopolska Region (South Poland). Barbacki A. P. 2005
Wstępne rozpoznanie wód termalnych w rejonie Warszawy. Barbacki A. P. 2010
Rekonstrukcja otworu Mszczonów IG-1 na potrzeby eksploatacji złoża geotermalnego dla systemu grzewczego. Barbacki A. P. 2000
Geothermal energy technology and current status: an overview. Barbier E. 2002
Zmiany chemizmu wód leczniczych Szczawnicy na przykładzie źródła Magdalena. Barczyk G. 1986
Wstępna ocena możliwości wykorzystania energii cieplnej zawartej w liasowych wodach geotermalnych. Basaj A. 1986
Obliczanie ciepła radiogenicznego osadów cechsztynu i karbonu na podstawie danych geofizyki otworowej w rejonie rafy Brońsko Bała M. 2012
Fizykochemiczna analiza wód słonych i solanek. Bebek M. 2003
Die kleineren und die eingegangenen Mineral-Quellen Schlesiens. Beck S. 1906
Pochodzenie i skład chemiczny podziemnych wód zasolonych kopalń rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej. Becker R. 2009
Program prac zmierzających do poprawy chłonności warstwy złożowej poprzez wykonanie zabiegów intensyfikacyjnych związanych z miękkim kwasowaniem. Bednarski L. 2008
Czynniki bezpieczeństwa przeciwerupcyjnego podczas rekonstrukcji odwiertów naftowych. Bednarz S. 2007
Wykorzystanie ciepła geotermalnego wód podziemnych w Bułgarii. Belcev G. 1988
Metodyka pomiaru naturalnych izotopów promieniotwórczych w wodach termalnych. Bem H. 2004
Aneks do dokumentacji zasobów wód termalnych w kategorii B i C z utworów kredy dolnej regionu Uniejowa. Bentkowski A. 2001
Dodatek do dokumentacji ustalającej zasoby eksploatacyjne wód termalnych z utworów kredy dolnej regionu Uniejowa wraz z określeniem warunków hydrogeologicznych w związku z wtłaczaniem wód do dolnokredowego poziomu wodonośnego. Bentkowski A. 2005
Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów eksploaatcyjnych wód termalnych z utworów jury dolnej w Skierniewicach. Bentkowski A. 1998
Origin of mineral waters from Someseni, Transylvanian Basin, Romania. Berdea P. 2005
Busko i źródło mineralne pod nim znajdujące się. Berends A. 1834
Showing 121 to 140 of 3980 Entries