NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

BIBLIOGRAFIA


Showing 101 to 120 of 3980 Entries

wpisz szukaną frazę, dotyczy także pól niewidocznych w tym widoku, np: słowa kluczowe, autor, rodaj publikacji itp.


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania
Analiza zmian cen energii cieplnej pochodzącej z instalacji geotermalnych i wybranych źródeł konwencjonalnych na podsatwie taryf rozliczeniowych w latach 2007-2016 Pająk L. 2016
Analiza zmian chemizmu wód leczniczych Ciechocinka w trakcie wieloletniej eksploatacji. Poprawski L. 1998
Analiza zmian gęstości powierzchniowego strumienia cieplnego Ziemi na obszarze Polski. Plewa M. 1988
Analiza zmian parametrów eksploatacji złóż wody termalnej w przypadku stosowania dubletu odwiertów geotermalnych. Dubiel S. 2011
Analiza zmienności fizyczno-chemicznej słodkich wód podziemnych w strefie kontaktu z wodami słonymi, na przykładzie rejonów nadmorskich i niecek endoreicznych. Pruszkowska-Caceres M. 2012
Analiza źródła Bronisławy w miejscu kuracji Truskawcu w Galicyi w obwodzie Samborskim, w państwie kameralnym Drohobyczu wraz z przeglądem tabularnym fizykalnych i chemicznych własności wszystkich w tym miejscu kuracji znajdujących się źródeł kąpielowych i do picia. Wolf G. 1861
Analize der Mineralquellen von Tryskawiec auf Reichsdomaine Drohobycz, im Samborer Kreise, in Galizien. Wolf G. 1860
Analizy chemiczne wód mineralnych Polski. Goebel S. 1963
Analizy fizyczno-chemiczne wód leczniczych, wód stołowych i borowin wykonane w 1975 r. Jarocka A. red. 1976
Analizy fizyczno-chemiczne wód leczniczych, wód stołowych i borowin. Jarocka A. 1966
Analizy fizykochemiczne wód leczniczych uzdrowisk polskich wykonane w 1968 r. Jarocka A. 1970
Analizy fizykochemiczne wód leczniczych używanych do kuracji balneologicznej według stanu z r.1967. Jarocka A. 1970
Analizy izotopowe w świetle oznaczeń d34S (SO42-) i d34S (S2-) wód ujęć w Lesie Winiarskim (otwór LW-1 i LW-2). Wyniki i interpretacja. Drzewicki W. 2011
Analizy składu izotopowego i stężenia trytu w próbach wód podziemnych Karpat (IV etap). Zuber A. 1998
Analizy solanek Karpat i przedgórza. Kleinmann M. 1937
Analyse von Reinerz Quellen (Kalte Quelle, Laue Quelle, sprudel im Holteipark, Agathenquelle, Ulrikenquelle). Woy R. 1911
Analysis of the response of geothermal reservoir under injection and production procedures. Lippmann M. J. 1977
Analysis of treatment possibilities of high-mineralized geothermal water (Central Poland - Gostynin region). Tomaszewska B. 2010
Analytical calculation model of underground closed geothermal heat exchanger. Nowak W. 2005
Aneks do dokumentacji geologicznej projektowanego otworu wiertniczego Sława IG-1. Płochniewski Z. 1974
Showing 101 to 120 of 3980 Entries