NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

BIBLIOGRAFIA


Showing 101 to 120 of 3930 Entries

wpisz szukaną frazę, dotyczy także pól niewidocznych w tym widoku, np: słowa kluczowe, autor, rodaj publikacji itp.


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania
Chemizm niezagospodarowanych wód mineralnych rejonu Buska-Zdroju i Solca-Zdroju. Chowaniec J. 2015
Wody termalne. Skarb Małopolski. Przewodnik. Chowaniec J. 2015
Wody termalne, Skarb Małopolski. Mapa. Chowaniec J. 2015
Odkrycia złóż wód leczniczych obszaru Polski. Ciężkowski W. 2015
Występowanie i wykorzystanie wód leczniczych w uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój. Dembska-Sięka P. 2015
Balneoterapeutyczne waykorzystanie solanek w uzdrowisku Kopalnia Soli Wieliczka. d'Obyrn K. 2015
Erazm Sykst i jego koncepcje hydrogeologiczne. Dowgiałło J. 2015
Zmienność parametrów izotopowych i chemicznych w wybranych wodach mineralnych Piwnicznej-Zdroju. Duliński M. 2015
Badania składu izotopowego oraz stężenia trytu w próbach wód podziemnych rejonu Iwonicza oraz Rymanowa wraz z omówieniem wyników. Duliński M. 2015
Mapa zagospodarowania wód podziemnych zaliczonych do kopalin w Polsce w skali 1:1 000 000. Felter A. 2015
Mapa zagospodarowania wód podziemnych zaliczonych do kopalin w Polsce w skali 1:1 000 000. Tekst objaśniający. Felter A. 2015
Zarys historii badań hydrogeologicznych w ośrodkach naukowych i naukowo-badawczych w Gdańsku. Jaworska-Szulc B. 2015
The map of groundwater salinization in inland aquifers of Northern and Central Poland - hydrochemical record of upward migration of Mesozoic brines. Kaczor-Kurzawa D. 2015
Wyniki badań zawartości dwutlenku węgla w powietrzu glebowym w rejonie Muszyny, Beskid Sądecki. Kawa K. 2015
Niektóre aspekty racjonalnej eksploatacji i zagospodarowania wód geotermalnych - Polska i kraje Europy środkowo-wschodniej (projekt GEOCOM). Kępińska B. 2015
Public perception of geothermal energy in selected European countries. Kępińska B. 2015
Analiza pochodzenia jonów fluorkowych (F-) w wodach leczniczych Cieplic Śląskich-Zdroju. Kiełczawa B. 2015
Ocena stabilności składu chemicznego wód termalnych ujmowanych otworem Bańska PGP-1 w Bańskiej Niżnej, Podhale. Kmiecik E. 2015
Wpływ eksploatacji ujęcia Antoni w Muszynie na skład chemiczny ujmowanych wód mineralnych (leczniczych) w latach 2004-2011, Beskid Sądecki. Kotowski T. 2015
Ingresje i ascenzje wód słonych na Pobrzeżu Słowińskim. Krawiec A. 2015
Showing 101 to 120 of 3930 Entries