NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

BIBLIOGRAFIA


Showing 101 to 120 of 3980 Entries

wpisz szukaną frazę, dotyczy także pól niewidocznych w tym widoku, np: słowa kluczowe, autor, rodaj publikacji itp.


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania
Zasoby i możliwości techniczne dla rozwoju i wdrożeń technologii geotermalnych i geotermicznych w Polsce. Sikora A. 2016
Geotermia. Co musi się zmienić, aby był to Game Changer? Sikora A. 2016
Możliwości wykorzystania energii geotermalnej w rejonie aglomeracji warszawskiej na tle analizy kosztów finansowych. Socha M. 2016
Geotermia: spora rezerwa do wykorzystania i to bez nowych odwiertów. Sokołowski J. 2016
Rozważania nad możliwościami efektywnego zarządzania energią na przykładzie gminy Rozprza: geotermia niskotemperaturowa jako źródło ciepła i chłodu. Szulc A. 2016
Sposoby i cele wyznaczania efektywności energetycznej otworowych wymienników ciepła. Śliwa T. 2016
Wody geotermalne kredy dolnej niecki łódzkiej. Wiktorowicz B. 2016
Hydrogeochemiczna różnorodność świętokrzyskich wód leczniczych i potencjalnie leczniczych. Wiktorowicz B. 2016
Geotermia niekonwencjonalna (HDR/EGS) - stan i perspektywy rozwoju w kraju i na świecie. Wójcicki A. 2016
Geotermia w samowystarczalności energetycznej Polski. Technologie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, źródła finansowania. Zimny J. 2016
Karpackie źródła wód siarczkowych z rejonu Komborni i Sanoka pomnikami przyrody nieożywionej. Rajchel L. 2016
Magnez w karpackich wodach mineralnych i leczniczych Rajchel L. 2016
Surowce balneologiczne prowincji karpackiej Rajchel L. 2016
Warunki zasilania wód leczniczych w Kopalni Soli Wieliczka Rajchel L. 2016
Chemical and isotope composition of selected Belariusian mineral and therapeutic waters Ushko N. 2016
Factors controlling 226Ra, 228Ra and their activity ratio in groundwater – an application in Polish Carpathian mineral waters Nguyen Dinh C. 2016
Ocena możliwości wykorzystania wód geotermalnych na obszarze gminy Kęty Czechowska B. 2016
Pierwiastki ziem rzadkich (REE) w wodach termalnych: występowanie, pochodzenie, znaczenie i perspektywy badań w Polsce Porowski A. 2016
REE distribution in mineral waters of the Krynica Spa, Polish Outer Carpathians: implication for water-rock interaction and mixing processes Porowski A. 2016
Thermal waters in Karpniki and Staniszów (Jelenia Góra Valley, the Sudetes, Poland). Part 1 - Geochemical characteristics Dobrzyński D. 2016
Showing 101 to 120 of 3980 Entries