NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

BIBLIOGRAFIA


Showing 101 to 120 of 3930 Entries

wpisz szukaną frazę, dotyczy także pól niewidocznych w tym widoku, np: słowa kluczowe, autor, rodaj publikacji itp.


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania
Stan ciepłownictwa i ocena zapotrzebowania na energię geotermalną w Działdowie. Zek J. 1997
Wpływ kąpieli całkowitej ciepłej połączonej z kąpielą perełkową w geotermalnej wodzie uniejowskiej na stężenie pro- i przeciwzapalnych cytokin w surowicy osób zdrowych. Żebrowski M.R. 2003
Ocena bezpieczeństwa stosowania zabiegów z uniejowskiej wody geotermalnej. Wpływ kąpieli całkowitej cieplnej połączonej z kąpielą perełkową na wartość ciśnienia tętniczego oraz wpływ inhalacji na parametry bronchokonstrukcyjne. Żebrowski M.R. 2003
Ocena działania wody geotermalnej ze złóż w Uniejowie na wchłanianie zmian skórnych w przebiegu łuszczycy - badania wstępne. Żebrowska A. 2003
Przegląd oprogramowania do numerycznego modelowania procesów środowiskowych w systemach geotermalnych. Zdechlik R. 2015
Warunki hydrodynamiczne dla akumulacji węglowodorów w karbonie i dewonie synklinorium lubelskiego. Zawisza L. 1988
Charakterystyka parametrów złożowych - rejon zapadliska/frontu Karpat Zawisza L. 2010
Koncesjonowanie prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i eksploatacji wód leczniczych i termalnych na terenie Polski. Zawadzka M. 1996
Finansowanie inwestycji geotermalnych w Polsce i na Ukrainie. Financing of geothermal investments. Zastrzeżyńska J. 2013
Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznych ustalających zasoby eksploatacyjne ujęcia wód leczniczych (żelazistych) Nałęczów (ujmowanych ze studni głębinowej Barbara i źródła Żelaziste-Celińskiego). Zarębski K. 2012
Uzdrowiska Kieleckie - ochrona wód leczniczych w uzdrowisku Busko. Zardzewiały M. 1983
Rozwój i surowce balneologiczne uzdrowiska Busko-Solec. Zardzewiały M. 1985
Projekt prac geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania złoża wód leczniczych w miejscowości Lipa. Zardzewiały M. 2009
Rys historyczny ujęć wody leczniczej w Busku. Zardzewiały M. 1979
Poszukiwanie soli kamiennej w rejonie Busko-Solec. Zardzewiały M. 2013
Wpływ zanieczyszczeń powierzchniowych i chemicznych oraz ochrona złoża wód leczniczych przed skażeniem w Uzdrowisku Busko-Zdrój. Zardzewiały M. 1983
Obserwacje hydrogeologiczne podczas wykonywania otworu B-22 przy przewiercaniu warstwy wodonośnej. Zardzewiały M. 2009
Analiza możliwości wykorzystania solanek jodkowo-bromkowych towarzyszących złożom ropnogazowym. Zamojcin J. 2012
Związek współczynnika przewodnictwa cieplnego z innymi fizycznymi właściwościami skał (na przykładzie piaskowców czerwonego spągowca). Zalewska J. 1980
Określenie zawartości dwutlenku węgla w powietrzu glebowym w Sudetach w rejonach występowania szczaw. Żak S. 2008
Showing 101 to 120 of 3930 Entries