NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

BIBLIOGRAFIA


Showing 101 to 120 of 3980 Entries

wpisz szukaną frazę, dotyczy także pól niewidocznych w tym widoku, np: słowa kluczowe, autor, rodaj publikacji itp.


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania
Zbiorniki wód geotermalnych niecki miechowskiej i środkowej części zapadliska przedkarpackiego. Barbacki A. P. 2004
Geotermalny basen górnej jury centralnej części zapadliska przedkarpackiego i południowo-wschodniej części niecki miechowskiej - budowa geologiczna i warunki hydrogeotermalne. Barbacki A. P. 2002
Wykorzystanie likwidowanych otworów naftowych dla pozyskania ciepła geotermalnego. Barbacki A. P. 2000
Triasowy zbiornik wód geotermalnych niecki miechowskiej i centralnej części zapadliska przedkarpackiego. Barbacki A. P. 2003
Środkowojurajska formacja geotermalna centralnej części zapadliska przedkarpackiego i obszarów przyległych. Barbacki A. P. 2001
Cenomańskie wody geotermalne zapadliska przedkarpackiego i obszarów przyległych. Barbacki A. P. 2001
Wody złożowe pól naftowych jako źródło energii. Barbacki A. P. 2000
Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód geotermalnych w otworach Bańska PGP-1 i Biały Dunajec PGP-2. Barbacki A. P. 1987
Warunki geotermalne rejonu Nysy według badań magnetotellurycznych oraz termicznych. Barbacki A. P. 2011
Geologiczne warunki występowania wód geotermalnych na obszarze Małopolski. Barbacki A. P. 2001
Geothermal energy of the Mesozoic Basin in the Carpathian Foredeep, Kraków, Poland. Barbacki A. P. 2003
Zbiornik hydrogeotermalny w utworach cenomanu. Barbacki A. P. 2011
Zbiornik hydrogeotermalny w utworach górnej jury. Barbacki A. P. 2011
Zbiornik hydrogeotermalny w utworach środkowej jury. Barbacki A. P. 2011
Zbiornik hydrogeotermalny w utworach dolnego triasu. Barbacki A. P. 2011
Zbiornik hydrogeotermalny w klastycznych utworach karbonu. Barbacki A. P. 2011
Zbiornik hydrogeotermalny w węglanowych utworach karbonu i dewonu. Barbacki A. P. 2011
Geological and technical aspects of geothermal energy utilization in South-East Poland. Barbacki A. P. 2010
Możliwości wykorzystania istniejących otworów wiertniczych do celów eksploatacji wód geotermalnych w rejonie Karpat wschodnich. The possibilities of using existing wells for the exploitation of geothermal waters in the Eastern Carpathians. Barbacki A. P. 2013
Zestawienie danych geologicznych, hydrogeologicznych i termicznych dla utworów: fliszowych, mioceńskich oraz mezozoiczno-paleozoicznego podłoża Karpat Wschodnich w systemie Access. Barbacki A. P. 2011
Showing 101 to 120 of 3980 Entries