NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

BIBLIOGRAFIA


Showing 81 to 100 of 3980 Entries

wpisz szukaną frazę, dotyczy także pól niewidocznych w tym widoku, np: słowa kluczowe, autor, rodaj publikacji itp.


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania
Analiza profilowań termicznych wykonanych w warunkach ustalonej równowagi cieplnej w Karpatach. Przelaskowska A. 2004
Analiza rozkładu temperaturowego w rejonie wschodnich Karpat. Porowski A. 2011
Analiza sejsmiczności indukowanej podczas prac udostępniających na polach geotermalnych w Soultz-Sous-Forets we Francji. Analysis of induced seismicity during hydraulic test on geothermal fields in Soultz-Sous-Forets site. Pussak M. 2004
Analiza skuteczności zabiegów z użyciem surowców naturalnych na podstawie oceny pacjentów w Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym Ustroń S.A. - NZOZ Uzdrowisko Ustroń. Kowalski L. 2012
Analiza składników swoistych wód siarczkowych rejonu Buska-Zdroju. Witczak S. 2010
Analiza solanki inowrocławskiej pobranej w Państwowej Żupie Solnej w dniu 19 marca 1930 r. praca zbiorowa 1930
Analiza specjacyjna arsenu, antymonu i selenu w wodach mineralnych i wodociągowych. Niedzielski P. 2000
Analiza taksonomiczna karpackich szczaw i wód kwasowęglowych. Taxonomic analysis of Carpathian carbonated waters and waters contaning carbon dioxide (S Poland). Rajchel L. 2007
Analiza techniczno-ekonomiczna procesu sprężania i skraplania CO2 w uzdrowisku Krynica. Techno-economic analysis of carbon dioxide compression and liquefaction in Krynica spa. Ropa C. E. 1999
Analiza termiczna Karpat wschodnich. Thermal analysis of the Eastern Carpathians. Hajto M. 2013
Analiza termiczna obszaru zapadliska przedkarpackiego. Hajto M. 2012
Analiza termodynamiczna i ekonomiczna w energetyce przemysłowej. Szargut J. 1983
Analiza trendów pola cieplnego północno-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Makowski A. 1980
Analiza trendów zmian składu chemicznego wód leczniczych z ujęcia B-13 w Busku-Zdroju z wykorzystaniem programu GWSDAT. Wątor K. 2015
Analiza warunków eksploatacji odwiertu Zuber III. Duliński W. 1991
Analiza warunków geotermicznych utworów karbonu produktywnego na obszarze GZW. Karwasiecka M. 1981
Analiza wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w wodach leczniczych Sudetów. Grochmalicka-Mikołajczyk J. 1985
Analiza wyników badań mineralogiczno-chemicznych wód termalnych z Podhala, dla odtworzenia procesów geochemicznych w systemach geotermalnych. Sokołowski J. 1996
Analiza wzajemnej współzależności ujęć wód leczniczych eksploatowanych samoczynnie przy użyciu wielopoziomowej dekompozycji falkowej Liber A. 2005
Analiza ziemskiego strumienia ciepła Lubelszczyzny na tle budowy geologiczno-strukturalnej. Drwięga Z. 1983
Showing 81 to 100 of 3980 Entries